Update wetsvoorstel verhoging van minimumloon

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer een belangrijk wetsvoorstel aangenomen dat het wettelijk minimumloon zal verhogen. Vanaf 1 juli 2024 kan het minimumloon met 1,2 procent stijgen, bovenop de reguliere halfjaarlijkse aanpassing.

Deze beslissing volgt op het amendement Van der Lee, dat gericht is op zowel het verhogen van het minimumloon als de kinderopvangtoeslag. Niet alleen het minimumloon kan worden beïnvloed, maar ook uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen zullen worden aangepast.

Verhoging van 1,2 procent
Het wetsvoorstel is een uitvoering van een eerder aangenomen amendement op de begrotingswet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024. Het voorstel stelt voor om het minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%, bovenop de reguliere halfjaarlijkse indexatie én bovenop de bijzondere verhoging die al plaatsvond op 1 januari.

Vergroting van bestaanszekerheid
Deze extra verhoging van het minimumloon heeft als doel de bestaanszekerheid van mensen met lage en middeninkomens te vergroten, zoals eerder ook werd nagestreefd met de verhoging van 10,15 procent, die begin dit jaar plaatsvond. Deze verhoging zal volledig doorwerken in de gekoppelde uitkeringen, waaronder ook de AOW-uitkeringen zullen vallen.

Hoe nu verder?
Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor verdere behandeling. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de benodigde documenten, vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel plaats op 9 of 16 april 2024.