Werknemersbrochure SAVAMITT

In de cao (SAVA)MITT heeft MITT voor alle werknemers een verplichte WGA Hiaatverzekering (Uitgebreid) afgesproken: de SAVAMITT-verzekering. Maar wat is daarmee nu precies verzekerd? Dat lees je in onze nieuwe brochure!

Werkgevers opgelet! Als sector hebben wij een uitstekende verzekering voor de werknemer afgesloten. Het is belangrijk dat werknemers goed over deze verzekering geïnformeerd worden. Deel deze informatie dus vooral bij vragen, maar ook preventief, bijvoorbeeld 1x per jaar met alle werknemers.

Brochure voor werknemers
In de brochure leest de werknemer wat er precies geregeld is bij arbeidsongeschiktheid. Ook staat er beschreven wat je als werknemer moet doen om in aanmerking te komen voor een uitkering. De brochure staat nu online!

Meer weten?|
Voor de meeste werkgevers geldt dat de SAVAMITT-verzekering is afgesloten bij Meijers. Heb je vragen? Neem dan contact op met Meijers: 020-8008 310 of per email savamitt@meijers.nl. Afwijken van de mantelafspraak kan alleen met dispensatie.