Zo stel je goed beleid op tegen agressie op de werkvloer

Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS blijkt dat 26,1 procent van de werknemers in Nederland ongewenst gedrag heeft ervaren met een collega, leidinggevende of werkgever. Dit percentage stijgt zelfs naar 28,6 procent in de sector industrie. Dat zijn schrikbarende cijfers. Naast de persoonlijke gevolgen voor een medewerker, kan dit ook leiden tot verzuim, uitval en een lagere productiviteit van werknemers. Dat wil jij natuurlijk voorkomen!

Wat doe je als werkgever?
Het is heel belangrijk om het slachtoffer serieus te nemen. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren. Een werknemer moet zich gehoord en beschermd voelen als hij of zij hierover naar buiten treedt.

Daarnaast ben je als werkgever conform de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken. Stel daarom heldere regels op in een personeelshandboek waarin je benoemt wat gezien wordt als ongewenst gedrag en wie er bijvoorbeeld intern of extern bereikbaar is als vertrouwenspersoon. Naast het vastleggen van beleid, moet je dit ook actief uitvoeren. Bewaak de grenzen die je zelf hebt gesteld en denk bijvoorbeeld ook aan voorlichting aan jouw personeel.

Welke sanctie leg je op?
Ongewenst gedrag moet altijd leiden tot actie. Het kan zelfs een grond voor ontslag (op staande voet) zijn. De rechtspraak is echter niet altijd even eenduidig. Er zijn diverse uitspraken waarbij handtastelijk gedrag in de ene situatie niet leidt tot ontslag en in een andere situatie wel. De omstandigheden van het geval zijn hierbij erg van belang. Daarbij speelt ook jouw beleid mee en hoe je in de praktijk de grenzen in je organisatie hebt bewaakt. Onze juristen helpen je graag om de juiste keuzes te maken in deze situaties.

Meer informatie of een risico inventarisatie aanvragen?
De Arbowet verplicht werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin alle risico’s die in hun bedrijf kunnen voorkomen in kaart worden gebracht. Dit betreft ook de risico’s van ongewenst gedrag. MITT heeft samen met Modint speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld.

Wil je een RI&E aanvragen of een afspraak maken? Neem dan contact op met een van de RI&E-adviseurs van Modint. Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden RI&E van toepassing.