Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Nieuws 2021

Vraag naar vaccinatiestatus

De werkgever mag zijn werknemers voortaan vragen of ze gevaccineerd zijn. Wel moet daar een…

Ken jij de risico’s in je magazijn?

Opgeslagen voorraad in stellingen, rondrijdende heftrucks en rondlopende werknemers. Het is een vertrouwd beeld in…

Nieuwe naam Inspectie SZW!

Per 1 januari 2022 gaat de Inspectie SZW verder onder een nieuwe naam: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’.…

Cao MITT algemeen verbindend

De cao MITT 2021 is per 23 juli dit jaar door het ministerie van Sociale…

MITT Monitor 2021

SO MITT voert een grootschalig onderzoek uit over duurzame inzetbaarheid (DI) in de MITT-branche. Uw…

Geslaagde eerste KBG Arbocatalogi MITT

Op 10 juni 2021 heeft de eerste online-bijeenkomst plaatsgevonden met de klankbordgroep Arbocatalogi MITT. De…

Archief

Interview Ten Cate inzake RI&E

Door Simone van der Heijdt | 23 september 2020

Eerder dit jaar heeft de Vakraad een interview gehouden bij TenCate Protective Fabrics. U krijgt…

Cao MITT 2020 / loontabellen 1 april 2020 t/m 31 december 2020

Door Simone van der Heijdt | 23 september 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en…

Cao MITT 2020

Door Simone van der Heijdt | 21 juli 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en…

Bericht van ministerie SZW: Inspectie in de branche

Door Simone van der Heijdt | 16 juli 2020

Op verzoek van de inspectie SZW deelt de Vakraad MITT bijgaande brief waarin de Inspectie…

Ouderschapsverlof deels doorbetaald

Door Simone van der Heijdt | 5 mei 2020

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald. Het…

Cao onderhandelingen MITT opgeschort

Door Simone van der Heijdt | 20 april 2020

Cao-partijen in de MITT zijn helaas niet tot een cao-akkoord gekomen en hebben besloten de…