Nieuws uit 2022

Help, het is heet!

7 juli 2022

Hoe houd ik het hoofd koel tijdens mijn werk? Eindelijk, zomer! We kunnen weer naar buiten, de barbecue mag aan en we genieten volop. Tenminste,…

Loontabellen cao MITT 2022

30 juni 2022

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2022 het bruto wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld. De loonschalen van de cao MITT 2022 zijn hierop aangepast. Klik op…

Cao MITT 2022 algemeen verbindend

20 juni 2022

De cao MITT 2022 is per 23 juli 2022 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de…

Even voorstellen! Renate Peijs-Schoester

13 juni 2022

Ongewenste omgangsvormen komen in elke werkomgeving voor. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of zelfs geweld. Vaak hebben bedrijven een eigen interne-…

DI en financiële zorgen

7 juni 2022

Financieel gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van jouw organisatie. Kampt een werknemer met financiële stress? Dan leidt dat vaak tot concentratie- en productiviteitsverlies…

Een stuwmeer aan vakantiedagen. Wat nu?

1 juni 2022

In de afgelopen (corona)jaren waren veel medewerkers zuinig met het opnemen van verlof. Het resultaat? Een stuwmeer aan vakantiedagen. Het risico? Je medewerkers willen al…

9 weken ouderschapsverlof: 70 procent loon

21 april 2022

Goed nieuws voor aanstaande ouders: vanaf 2 augustus hebben zij recht op 9 weken ouderschapsverlof. De kersverse ouders krijgen in die periode 70 procent van…

Vrij werken voor Oekraïners en meldingsplicht

21 april 2022

Sinds 1 april morgen Oekraïense vluchtelingen vrij werken in Nederland. Dat betekent dat jij als werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) hoeft aan te vragen voor werknemers…

Nieuws uit 2021

Gratis ontwikkeladvies!

Er is goed nieuws! Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidieregeling: het STAP-budget. STAP staat…

Onze branche-RI&E’s zijn opnieuw erkend

In onze sector hebben we twee erkende branche-RI&E’s, één voor de mode- en interieurindustrie en…

Vraag naar vaccinatiestatus

De werkgever mag zijn werknemers voortaan vragen of ze gevaccineerd zijn. Wel moet daar een…

Ken jij de risico’s in je magazijn?

Opgeslagen voorraad in stellingen, rondrijdende heftrucks en rondlopende werknemers. Het is een vertrouwd beeld in…

Archief

Interview Ten Cate inzake RI&E

23 september 2020

Eerder dit jaar heeft de Vakraad een interview gehouden bij TenCate Protective Fabrics. U krijgt…

Lees verder

Cao MITT 2020 / loontabellen 1 april 2020 t/m 31 december 2020

23 september 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en…

Lees verder

Cao MITT 2020

21 juli 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en…

Lees verder

Bericht van ministerie SZW: Inspectie in de branche

16 juli 2020

Op verzoek van de inspectie SZW deelt de Vakraad MITT bijgaande brief waarin de Inspectie…

Lees verder

Ouderschapsverlof deels doorbetaald

5 mei 2020

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald. Het…

Lees verder

Cao onderhandelingen MITT opgeschort

20 april 2020

Cao-partijen in de MITT zijn helaas niet tot een cao-akkoord gekomen en hebben besloten de…

Lees verder

Meedenksessie Eigenrisicodragerschap

26 februari 2020

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Blijkt deze langdurigte zijn? Na 104 weken…

Lees verder

Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen MBO-studenten

19 februari 2020

De nieuwe cao-tekst van de cao MITT 2019-2020 is ingediend bij het Ministerie van Sociale…

Lees verder