Vakraad MITT

Wat doet de Vakraad MITT

De Vakraad voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Vakraad MITT) is het samenwerkingsorgaan van cao-partijen in onze sector. Wij bevorderen de goede sociale verhoudingen in onze bedrijfstakken.

Sociale partners maken afspraken en leggen die vast in een cao. Wij gaan over de uitvoering en toepassing van de cao MITT. Zijn er verschillen in interpretatie? Dan treden wij op als bevoegd orgaan voor de geldende cao. Voor werknemers en werkgevers zijn wij hét informatiepunt als het gaat om de cao MITT en de naleving daarvan (check deze veelgestelde vragen over de cao). We geven graag voorlichting en advies, bijvoorbeeld via deze website. Maar we doen meer.

We houden ons ook bezig met de arbeidsmarktsituatie en de werkgelegenheid in de sector. We voeren verschillende activiteiten uit op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en opleiding/scholing in de bedrijfstakken. Denk daarbij aan e-learningmodules, het realiseren van veilige werkplekken en de Arbocatalogus.