Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Participatiewet

Welke actieve rol heeft de werkgever in de Participatiewet?

Banenafspraak & Quotum

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: de verplichting om mensen met een ziekte of handicap op te nemen in het werkproces.

Nieuwe werknemer?

Mijn nieuwe werknemer valt onder de participatiewet.