Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Pensioenregeling MITT

Bpf MITT is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat betekent dat alle ondernemingen in onze branche zijn hierbij in principe aangesloten. Zo zorgen we ervoor dat alle werknemers in de branche op dezelfde manier pensioen opbouwen en kunnen we de risico’s en kosten voor de pensioenregeling delen. De kosten per deelnemer kunnen we op die manier zo laag mogelijk houden. Een onderneming kan vrijstelling krijgen van deelname aan het pensioenfonds, bijvoorbeeld als de onderneming een eigen pensioenregeling heeft die gelijkwaardig is. Hiervoor gelden wettelijke voorwaarden.

 

Wat is er geregeld?
Werknemers bouwen pensioen op voor zichzelf én voor hun nabestaanden als zij komen te overlijden. Verder is er een premievrije doorbouw bij arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer houdt dan recht op pensioen zonder dat de werknemer of u hiervoor pensioenpremie hoeft te betalen.

 

Wat moet je doen?
Geef wijzigingen in het personeelsbestand op tijd door aan het pensioenfonds. Meld bijvoorbeeld nieuwe werknemers binnen een maand aan bij het pensioenfonds. Ook is het belangrijk om aan het begin van elk jaar de jaarsalarissen en parttime percentages aan het fonds door te geven. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal van Bpf MITT bij AZL. Dat is de organisatie die de administratie voor het pensioenfonds regelt.

 

Hoe hoog is de premie?
Voor de opbouw van uw pensioen betalen werknemer en werkgever pensioenpremie:

  • de werknemer betaalt maximaal 1/3;
  • de werkgever betaalt 2/3.

De werkgever houdt het werknemersdeel van de premie in op het bruto salaris en maakt het samen met de werkgeversbijdrage over aan het fonds.

De totale premie is in 2021 26,4% van de pensioengrondslag (= pensioengevend loon minus franchise). De werknemer betaalt 8%, de werkgever 16%. Zie hieronder een paar voorbeeldberekeningen*:

 

* De cijfers kunnen elk jaar wisselen. Op de website van het pensioenfonds staat een overzicht met actuele kerncijfers.

Wat kun je verder doen?
Als werknemers vragen hebben over hun pensioen, kun je ze wijzen op de informatie van het pensioenfonds:

 

Zelf meer weten over pensioen?
Het pensioenfonds organiseert elk jaar voor werkgevers en HR-medewerkers een basiscursus pensioen. Het fonds betaalt de kosten voor deze cursus.