Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Wat is er geregeld?

Jij en je collega’s in de sector bouwen automatisch pensioen op bij Bpf MITT. Je werkgever meldt je aan en houdt de premie voor het pensioen in op je bruto salaris. Hoeveel dat is, zie je op je salarisstrook. Ook je werkgever betaalt premie voor je pensioen. Wat krijg je hiervoor terug?

  • Als je arbeidsongeschikt wordt, gaat de opbouw van het pensioen door alsof je nog aan het werk was. Daarvoor hoef je geen premie meer te betalen.
  • Als je met pensioen gaat, krijg je van het pensioenfonds elke maand pensioen uitbetaald. Dat krijg je zolang je leeft. Dit is het ouderdomspensioen.
  • Als je overlijdt, is er bij het pensioenfonds een uitkering geregeld voor je partner (als je getrouwd bent of samenwoont en je partner hebt aangemeld) en eventuele kinderen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen.

Hieronder zie je een voorbeeld van een premieberekening van je pensioen:

 

Wat kun je doen?
Pensioen lijkt ver weg en het is allemaal voor je geregeld. Maar bij belangrijke wijzigingen in je werk of je privéleven is het belangrijk om te checken of je iets moet doen voor je pensioen. Denk aan verandering van baan, trouwen in het buitenland, samenwonen, scheiden, etc. Op de website van het pensioenfonds vind je hierover informatie.

Ook is het goed om elk jaar te checken hoe je pensioen ervoor staat en of het genoeg is. Als je inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van het pensioenfonds zie je de actuele stand van zaken en vind je online tools.