Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Pensioen

Onze sector heeft een eigen pensioenfonds (Bpf MITT) voor iedereen die in de MITT werkt. Het pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling uitvoert die sociale partners met elkaar afspreken. Het bestuur bestaat uit werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de branche. Bpf MITT heeft een eigen website waar alle informatie staat.

 

CONTACT

T. 088 – 116 2441
E.: bpf-mitt@azl.eu