Recht op correctie

U heeft altijd het recht om u persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens door MITT vakraden. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al u gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van u identiteitsbewijs met u verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Stuur de gegevens naar

MITT vakraden
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

Verzoek om inzage

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakraadmitt.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op u verzoek.
Ben u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met u persoonsgegevens, dan kun u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.