Regelingen

Regelingen

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie streven naar goede sociale verhoudingen binnen de bedrijfstakken Mode, Interieur, Tapijt en Textiel. Vanuit hun maatschappelijke rol streven zij naar het verbeteren van werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Daartoe zijn diverse handgrepen en regelingen.

SAVAMITT

In onze branche hebben we voor alle werknemers een WGA-hiaatverzekering afgesloten.

Pensioen

Onze sector heeft een eigen pensioenfonds (Bpf MITT) voor iedereen die in de MITT werkt.

Scholing

Leren gebeurt op de werkvloer!

Arbeidsongeschiktheid

Wat zijn uw (financiële) verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid?

SPAWW

Aanvulling WW (3e jaar WW).