Functiewaardering

In de cao MITT 2014-2016 zijn afspraken gemaakt over de update van de functiewaardering en de omzetting naar Orba PM. Bedrijven moesten dit uiterlijk per 1-1-2016 invoeren. Dit geldt alleen voor nieuwe (of nieuw beschreven) functies. Deze moeten opnieuw ingedeeld worden. Dat gebeurt op basis van:

  • De nieuwe functiebeschrijvingen in het nieuwe Handboek Functiewaardering Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) 2014, en;
  • De (nieuwe) classificatie van deze functies.

Hoofdstuk IV (artikelen 19 en 20) van de cao MITT 2014-2016 gaat over functiewaardering en –indeling en de beroepsprocedure. Hierin wordt melding gemaakt van het Handboek Functiewaardering MITT 2014.

De nieuwe functiegroepindeling per 1-1-2106 staat in de nieuwe functierasters. Deze zijn opgenomen in deze cao: