SAVAMITT

Wat doet SAVAMITT?

Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) is de organisatie die voor de MITT-sector de WGA-hiaatverzekering regelt. Dat doet de SAVAMITT met verzekeraar Meijers. Het gaat om een zogeheten Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor het personeel, ook wel AOVP.

Een WGA-hiaatverzekering zorgt voor een aanvulling van het inkomen van werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar nog kans hebben op herstel (ook wel: niet duurzaam arbeidsongeschikt). Zij kunnen (tijdelijk) niet of minder werken, krijgen minder salaris en ontvangen een WGA-uitkering van de overheid (Bekijk de uitleg over de WIA en WGA in dit schema). Deze uitkering is vaak veel lager dan hun salaris voordat ze ziek werden. De WGA-hiaatverzekering zorgt ervoor dat de terugval in inkomen beperkt wordt. Er zijn wel regels en voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen.

De verzekering wordt afgesloten voor de hele branche. Door het met zijn allen te regelen, zijn we goedkoper uit en is niemand uitgesloten. Werkgevers binnen de branche betalen hiervoor premie. Zij kunnen deze premie inhouden op het bruto loon van de werknemers.

Meedoen is op basis van de cao SAVAMITT verplicht. Als een bedrijf ervan afziet, kan het hiervoor een vrijstelling aanvragen. Werknemers kunnen alleen afzien van de verzekering als zij gemoedsbezwaarden zijn. Dat betekent dat hij of zij geen aanvulling ontvangt op de WGA-uitkering van de overheid als hij of zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt.

Meer weten?
Alle afspraken staan in de cao SAVAMITT. Is een bepaling in de verzekering strijdig met de cao SAVAMITT? Dan is de cao leidend. Op de website van Meijers staat meer informatie voor aangesloten bedrijven en leden.

 

SAVAMITT-verzekering

Kijk op de website van Meijers voor aanmelding en meer informatie