WERKEN IN DE MITT

MODE INTERIEUR TAPIJT TEXTIEL

Premie SAVAMITT

 

Hoe hoog is de premie?

De premie is een percentage van het brutoloon van de werknemer. Dit is het loon van de werknemer op 1 januari van een bepaald jaar (of vanaf het moment dat hij in dienst komt). Zie hieronder enkele voorbeeldberekeningen:

 

* Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag, de 13e maanduitkeringen, kerst- of eindejaarsuitkeringen, en vaste persoonlijke toeslagen. Ook andere vaste toeslagen zijn hierin opgenomen als deze schriftelijk met de werkgever zijn overeengekomen en provisietoeslagen die in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar zijn vastgesteld. Alles wordt op hele euro’s naar boven afgerond.

**Dit is boven het maximum van het wettelijk maximum SV-loon. Dat betekent dat de werknemer verzekerd is voor het salaris tot dat maximum en daarover ook premie afdraagt. Over het deel van het salaris boven dit maximum geldt de verzekering niet.