SAVAMITT

Dispensatie SAVAMITT

Een werkgever of werknemer die niet aan de SAVAMITT-regeling willen deelnemen, kunnen op bepaalde gronden dispensatie aanvragen.

Een werkgever kan alleen dispensatie aanvragen op een van de volgende gronden: gelijkwaardige eigen regeling, nieuwe werkgever of overige bijzondere omstandigheden. Hiervoor dient dit dispensatieformulier gebruikt te worden. Het is voor werknemers niet mogelijk om door middel van een afstandsverklaring van de verzekering af te zien. Dat kan alleen indien werknemers dispensatie bij SAVAMITT hebben aangevraagd op grond van het hebben van gemoedsbezwaren en door de Sociale Verzekeringsbank zijn ontheven van de verplichtingen op grond van de WIA.

Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij het bestuur van SAVAMITT (Postbus 762, 3700 AT Zeist).

Meer informatie hierover is te vinden in het Reglement Dispensatie en de cao SAVAMITT.

Cao afspraken

De afspraken over SAVAMITT zijn vastgelegd in de cao.

Klik hier voor de cao. 

Dispensatie

Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen. Hoe dat werkt lees je hier. 

Reglement dispensatie

Kijk hier voor het reglement dispensatie