Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Aanvullende verzekering SAVAMITT

In onze branche hebben we voor alle werknemers een verzekering afgesloten in deze situaties:

  • Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (35%-80%), of;
  • Als je volledig arbeidsongeschikt (meer dan 80%) bent, maar je hebt nog zicht op herstel (ook wel: niet duurzaam).

Dat is geregeld via SAVAMITT. Krijg je een WGA-uitkering, dan krijg je een aanvulling op je uitkering via deze verzekering. Heb je hierover vragen? Dan kun je die het beste stellen aan je werkgever.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering SAVAMITT
Als je ziek bent of ziek wordt en daarom minder of helemaal niet meer kunt werken, krijg je 2 jaar na je eerste ziektedag te maken met de wet WIA. WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het gaat erom wat je nog kunt. Lukt het je niet te re-integreren of aan het werk te blijven? Dan kan het zijn dat je inkomen veel minder wordt.

Premie WGA-hiaat verzekering SAVAMITT 2021
De premie voor de WGA-Hiaatverzekering is voor 2021 vastgesteld op 0,420% van het loon tot een maximum SV-loon. Per januari 2021 is dat € 58.311. De WGA-Hiaatverzekering is een werknemerspremie. De premie hiervoor kan volledig op het loon van de werknemer ingehouden worden. De premie geldt voor alle ondernemingen in de MITT (en de werknemers die bij deze ondernemingen in dienst zijn).

Je pensioen loopt gewoon door
Bij het pensioenfonds blijf je pensioen opbouwen alsof je nog aan het werk was. Je hoeft hiervoor geen premie te betalen. Het pensioen krijg je straks als je met pensioen gaat. Je krijgt van het pensioenfonds informatie over je pensioen. Wil je meer weten? Kijk op de website van Bpf MITT.

Weer aan de slag?
Ben je (langdurig) ziek of heb je een arbeidsbeperking en wil je weer aan de slag? De overheid helpt je daarbij. Klik hier voor meer informatie.

 

 

SAVAMITT-verzekering

Kijk op de website van Centraal Beheer voor meer informatie.

SAVAMITT cao en reglement

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de SAVAMITT-verzekering, zijn nader bepaald in de cao SAVAMITT en in het SAVAMITT-reglement.

Premie SAVAMITT-verzekering

De premie voor de SAVAMITT-verzekering is vastgesteld op 0,420% van het loon tot het maximum SV-loon januari 2021 (€ 58.311,-).

 

Dispensatie

Een werkgever of werknemer die niet aan de SAVAMITT-regeling wil deelnemen, kan op bepaalde gronden dispensatie aanvragen.