SAVAMITT

WGA Hiaatverzekering SAVAMITT

Voor alle werknemers in de MITT wordt door de werkgever een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op de uitkering als de werknemer arbeidsongeschikt raakt en noemen we ook wel de SAVAMITT-regeling en is geregeld in de cao SAVAMITT.

Een werknemer die ziek is en daardoor minder of helemaal niet meer kan werken, krijgt twee jaar na de eerste ziektedag te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Krijgt de werknemer een WGA-uitkering, dan wordt het inkomen van de werknemer lager. Door de SAVAMITT-regeling krijgt de werknemer een aanvulling op zijn uitkering. Hierdoor wordt het verlies aan inkomsten minder.

Voor wie?
Door het afsluiten van de verzekering ontvangt de werknemer een aanvulling op uitkering als de werknemer:

  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (35%-80%), of;
  • Volledig arbeidsongeschikt (meer dan 80%), maar nog zicht heeft op herstel (ook wel: niet duurzaam).

Premie 2023-2025
De premie voor de WGA Hiaatverzekering Uitgebreid is voor 2023 tot en met 2025 vastgesteld op 0,297% van het loon tot een maximum SV-loon. De WGA Hiaatverzekering Uitgebreid is een werknemersverzekering. De premie hiervoor kan volledig op het loon van de werknemer ingehouden worden. De verzekering geldt voor alle werknemers die in de MITT-sector werken. Alleen werknemers die gemoedsbezwaarden zijn krijgen dispensatie.

Mantelovereenkomst
Voor de sector is een mantelovereenkomst afgesloten met Meijers Assuradeuren. Als werkgever weet je dat je hiermee aan de voorwaarden voldoet en profiteer je van de collectieve voordelen. Als werknemer ontvang je een hogere aanvulling op je inkomsten dan bij de meeste andere WGA Hiaatverzekeringen (+5%). Onderdeel van de mantelovereenkomst is de samenwerking met Meijers Vitaal. Zij ondersteunen werkgevers met het verkorten van het verzuim en het voorkomen van WIA instroom

Dispensatie
Het is niet verplicht om de verzekering bij Meijers af te sluiten. Dispensatie aanvragen? Lees hier hoe dat kan.

Let op!
Vraagt de werkgever dispensatie aan maar is de premie hoger dan 0,297% dan betaalt de werkgever de hogere premie.

In de blauwe kaders vind je informatie over de cao SAVAMITT, dispensatie, de website van Meijers en de belangrijkste vragen en antwoorden over de SAVAMITT-regeling.

Cao-afspraken

De afspraken over SAVAMITT zijn vastgelegd in de cao.

Klik hier voor de cao. 

SAVAMITT-verzekering

Kijk op de website van Meijers voor meer informatie.

Dispensatie

Het is mogelijk om dispensatie aan te vragen. Hoe dat werkt lees je hier. 

Meijers Vitaal

Lees hier hoe Meijers Vitaal jou kan ondersteunen in het WIA-proces

FAQ

Vind hier de belangrijkste vragen en antwoorden over de SAVAMITT-regeling.

Werknemersbrochure SAVAMITT

Download de brochure hier