Reglement SAVAMITT

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de SAVAMITT-verzekering, zijn nader bepaald in het SAVAMITT-reglement.