WERKEN IN DE MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Doelstelling Opleiding & Ontwikkeling

De doelstellingen van de Vakraad MITT op het gebied van opleiding en ontwikkeling zijn in de statuten als volgt verwoord:

a.     het formuleren en vaststellen van het opleidings- en scholingsbeleid betrekking hebbende op scholing en/of employability van werknemers voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie;

b.    het bevorderen, opzetten en doen organiseren van opleidingen en/of cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende scholing en/of employability van werknemers voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de Mode- en Interieurindustrie;

c.    het verstrekken van bijdragen ter bestrijding van tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor opleiding, onderwijs, vorming en scholing, her- en bijscholing, alsmede het opzetten en doen organiseren van opleidingen en/of cursussen met inbegrip van projecten betrekking hebbende op scholing en/of employability van werknemers in de bedrijfstak voorzover betrekking hebbend op vakopleidingen in de Mode- en Interieurindustrie en ten behoeve van werkgevers betrekking hebbende op de arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak;

d.    het aanvragen van of bemiddeling verlenen ter verkrijging van subsidies of andere financiële middelen in het belang van de bedrijfstak, in het bijzonder voor opleiding en scholing.