Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Hulp bij loopbaanvraagstukken

Er zijn verschillende instrumenten en methoden die ingezet kunnen worden om loopbaanadviezen aan medewerkers te geven. Er kan bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld worden of een test worden uitgevoerd. Onze Duurzame Inzetbaarheidscoaches kunnen hierover informeren en ondersteunen.