Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Scholing

Leren gebeurt op de werkvloer!

Een leven lang ontwikkelen is noodzakelijk voor onze economie. Leren hoeft niet altijd in een klas op school. Integendeel. Een groot deel van dit leren vindt plaats op de werkvloer, door dingen te doen. Om het ‘leven lang ontwikkelen’ te ondersteunen zetten sociale partners in de MITT zich in voor goede beroepsopleidingen en vakkundige maatwerk trainingen.