Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Stichting Opleidingsfonds

Heden en toekomst is gebaat bij gemotiveerd en vitaal personeel. Het beste uit mensen halen en hun energieke inzet behouden vraagt aandacht voor:

  • de motivatie van medewerkers;
  • de ontwikkeling van hun kennis, en
  • vaardigheden en voor het behouden van een goede gezondheid.

Daarom vindt onze sector het belangrijk om te investeren in HR en in de opleiding en training van medewerkers. Medewerkers en werkgevers dragen hier allebei verantwoordelijkheid voor.

 

Wat doet de SO MITT?
Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur- Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT) helpt de sector bij het aanvragen van subsidies of andere financiële middelen en voorzieningen, zoals ESF-subsidies. En we vragen deze subsidies ook namens de sector aan. Zo kunnen we meer scholingsprojecten starten in de mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie.

 

Waarom is dat belangrijk?
De ontwikkelingen in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie staan niet stil. Het is essentieel voor ondernemingen in onze sector om alert in te spelen op de ontwikkelingen én marktkansen te benutten. Zo zorgen ze voor de continuïteit en groei van hun ondernemingen. Hiervoor zijn ESF-subsidies (kijk voor meer informatie op moi.) of andere subsidiegelden beschikbaar. Op dit moment (2020) heeft SO MITT een ESF-project lopen. Het stelt zelf geen subsidies beschikbaar.

 

Wie bestuurt SO MITT?

In ons bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De vertegenwoordigers van werknemers zijn van FNV, CNV Vakmensen en De Unie en die voor de werkgevers zijn van MODINT.

 

moi.

moi. is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers te helpen met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag blijven, lol in het werk houden en blijven ontwikkelen en groeien: in je werk en privé. Voor meer informatie: ikbenmoi.nl