Stiching Opleidingsfonds MITT

Wat doet SO MITT?

Heden en toekomst is gebaat bij gemotiveerd en vitaal personeel. Het beste uit mensen halen en hun energieke inzet behouden vraagt aandacht voor:

  • de motivatie van medewerkers;
  • de ontwikkeling van hun kennis, en
  • vaardigheden en voor het behouden van een goede gezondheid.

Daarom vindt onze sector het belangrijk om te investeren in HR en in de opleiding en training van medewerkers. Medewerkers en werkgevers dragen hier allebei verantwoordelijkheid voor.

 

Wat doet de SO MITT?
Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur- Tapijt- en Textielindustrie (SO MITT) helpt de sector bij het aanvragen van subsidies of andere financiële middelen en voorzieningen, zoals ESF en MDIEU-subsidies. En we vragen deze subsidies ook namens de sector aan. Zo kunnen we meer scholingsprojecten starten in de mode-, interieur- tapijt- en textielindustrie.

 

Waarom is dat belangrijk?
De ontwikkelingen in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie staan niet stil. Het is essentieel voor ondernemingen in onze sector om alert in te spelen op de ontwikkelingen én marktkansen te benutten. Zo zorgen ze voor de continuïteit en groei van hun ondernemingen. Hiervoor zijn MDIEU-subsidies of andere subsidiegelden beschikbaar. Op dit moment (2023) is SO MITT bezig met een MDIEU-subsidieaanvraag. Het stelt zelf geen subsidies beschikbaar (kijk voor meer informatie op moi.).