3e jaar WW

SPAWW

De Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW) beheert het geld en zorgt voor de administratie van de aanvulling WW. De SPAWW geldt sinds 1 februari 2019 voor de MITT-sector.

 

Hoe werkt de regeling?
Werknemers krijgen wettelijk maximaal 2 jaar lang een WW-uitkering als ze werkloos raken of een LGU-uitkering als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. De lengte van deze uitkeringen is gekoppeld aan de tijd die iemand heeft gewerkt, maar kan niet langer zijn dan 24 maanden.

Sociale partners in de MITT hebben besloten om ervoor te zorgen dat werknemers in de MITT deze uitkeringen maximaal 36 maanden kunnen ontvangen. Een jaar langer WW of LGU. Dit hebben ze gedaan door samen te werken in een zogeheten verzamel-cao. Zo houden werknemers in de sector die hun werk verliezen of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken meer zekerheid over hun inkomen.

 

Hoe hoog is de premie?
De premie is een percentage van het brutoloon van de werknemer. De werkgever kan dit inhouden op het brutoloon en overmaken aan de SPAWW.

WEBSITE

Voor uitgebreide informatie over de PAWW klik hier