Subsidies

Subsidies

 

  • Subsidieregeling praktijkleren
    Een regeling voor een BLL-student binnen het bedrijf. Dit is een MBO-student die ervoor gekozen heeft het vak te leren in de praktijk. Hij komt in dienst en gaat nog een dag naar school. Voor 2021 komt er extra geld beschikbaar voor de bedrijven. Kijk op de website van het RVO voor meer informatie .

 

  • Twents Fonds voor Vakmanschap
    Wanneer het bedrijf in Twente is gevestigd, is er voor deze studenten een extra subsidiepot beschikbaar. Ook in te zetten als een BOL-student in het bedrijf ervaring komt opdoen. Dat is een MBO-student die ervoor gekozen heeft om de opleiding via school te volgen (en stage te lopen). Kijk op de website Twents Fonds voor Vakmanschap voor meer informatie.

 

  • NOW
    De overheid heeft in verband met corona de NOW-regeling in het leven geroepen. In de NOW regeling is geld beschikbaar voor scholing van medewerkers. Kijk op de website ‘Nederland werkt door’ voor meer informatie.