Akkoord nieuwe cao MITT; looptijd 1 april t/m 31 december 2020

07-07 | Cao-partijen in de sector, te weten Modint enerzijds en FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao MITT met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Onderaan dit bericht treft u het definitieve akkoord voor de cao MITT 2020 aan.

In het cao-akkoord is geen structurele loonsverhoging opgenomen. Er geldt derhalve een nullijn, maar wel is een eenmalige uitkering overeengekomen van € 150 (bruto en bij voltijd) in maand december 2020. Tevens zijn afspraken gemaakt over de laatste uitbetaling van de RAM-premie, de invoering van een nieuw dispensatiebeleid, continuering van de werkgeversbijdrage (0,3%) aan het Sociaal Fonds MITT in 2021 en aanpassing van het pensioenreglement als gevolg van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof. In de komende weken zullen de cao-teksten nader worden uitgewerkt. De nieuwe cao-teksten worden u toegezonden en zullen op deze website geplaatst.

Let op! In de afgelopen dagen ontvingen wij veel vragen over een mogelijke loonsverhoging van 2% per 1 juli 2020. Deze loonsverhoging maakte onderdeel uit van het onderhandelaarsresultaat dat begin dit jaar door Modint met vakorganisaties is afgesloten. De leden van de Modint hebben destijds als gevolg van de economische ontwikkelingen door COVID-19 (Corona) tegen dit onderhandelingsresultaat gestemd, waardoor per 1 juli geen structurele loonsverhoging van 2,0% wordt doorgevoerd.

Vind hier het definitieve akkoord cao MITT 2020.