Arbeidsongeschiktheid werknemers

Arbeidsongeschiktheid voor werknemers

Niemand ziet het aankomen en toch overkomt het helaas nog veel mensen: ze zijn ziek en worden arbeidsongeschikt.

 

Als je ziek wordt
De eerste 104 weken (ongeveer twee jaar dus) dat je ziek bent, krijg je salaris van je werkgever. Hij is wettelijk verplicht om jou 70% van je salaris door te betalen.

In onze cao zijn er afspraken gemaakt over wat werkgevers doorbetalen. Wil je precies weten hoe dit zit? Kijk in onze cao bij de artikelen 4.25, 4.26 en 4.27. Er zijn twee opties:

  1. Je werkgever betaalt het volledige periode-inkomen door in het eerste half jaar. Daarna gaat er elk half jaar 5% vanaf. Na twee jaar is het gedaald naar 85% van je oude periode-inkomen . Dit is de zogeheten ‘afbouwregeling’. Hieronder staat een rekenvoorbeeld:

  1. Je werkgever maakt gebruik van de zogeheten ‘wachtdagenregeling’. Dat betekent dat jij in de eerste 104 weken dat je ziek bent, je volledige periode-inkomen ontvangt. Daarvoor in de plaats krijg je geen salaris uitbetaald over de eerste dag dat je je ziek meldt. Dit geldt voor de eerste, tweede en derde keer dat je je ziek meldt binnen één kalenderjaar. Als je je vaker ziek meldt, betaalt je werkgever ook geen salaris over de tweede dag. Dit geldt als je je voor de vierde en vijfde keer in een jaar ziek meldt.

 

En wat als je niet in vaste dienst bent?
Ben je flexwerker, uitzend- of oproepkracht? Of gaat je werkgever failliet als je ziek bent? Dan kan het zijn dat je geen salaris krijgt, maar een uitkering vanuit de Ziektewet. Dat regelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Je bent verplicht om je best te doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Je werkgever is ook verplicht om je daarbij te helpen. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter.

 

Word je niet beter?
Als je niet beter wordt, ga je naar UWV. Een keuringsarts kijkt daar naar je gezondheid. Als hij ziet dat je (voor een deel) nog kunt werken, dan ga je ook langs een arbeidsdeskundige. Die beoordeelt, samen met de arts, welke functies je in theorie nog kan uitoefenen. Op basis daarvan bepalen ze voor hoeveel procent je nog kunt werken. Daaruit komt een arbeidsongeschiktheidspercentage. Stel dat je nog voor 60% kunt werken, dan wordt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage 40%.

Je werkgever mag je ontslaan, als je:

  • voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, en;
  • niet binnen een half jaar beter wordt, en;
  • er binnen het bedrijf geen ander werk is dat je nog zou kunnen doen.

 

WIA-uitkering
Afhankelijk van dat percentage kun je een uitkering krijgen van UWV. Aan welke regels je moet voldoen staat in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hoeveel je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie:

  • Als je volledig arbeidsongeschikt wordt (= 80% of meer arbeidsongeschikt) én UWV verwacht niet dat je nog beter wordt, dan krijg je een IVA-uitkering
  • Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt (= 35%-80% arbeidsongeschikt) of UWV verwacht dat je nog beter wordt, dan krijg je een WGA-uitkering.
  • Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, maar het percentage is lager dan 35%. Dan krijg je geen uitkering. In onze cao is echter afgesproken dat je dan wel een tegemoetkoming krijgt van je werkgever: tot het zevende jaar waarin je arbeidsongeschikt bent vult je werkgever je inkomen aan tot 85% van het salaris dat je had kunnen verdienen als je niet ziek was geworden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Die vind je in onze cao bij art. 4.28.

 

Hoe de wet in elkaar steekt, hebben we in dit schema uitgewerkt.

 

Actuele informatie over de WIA staat ook op deze websites:

 

Aanvullende verzekering SAVAMITT
In onze branche hebben we voor alle werknemers een verzekering afgesloten in deze situaties:

  • Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (35%-80%), of;
  • Als je volledig arbeidsongeschikt (meer dan 80%) bent, maar je hebt nog zicht op herstel (ook wel: niet duurzaam).

Dat is geregeld via SAVAMITT. Krijg je een WGA-uitkering, dan krijg je een aanvulling op je uitkering via deze verzekering.  Heb je hierover vragen? Dan kun je die het beste stellen aan je werkgever.

 

Je pensioen loopt gewoon door
Bij het pensioenfonds blijf je pensioen opbouwen alsof je nog aan het werk was. Je hoeft hiervoor geen premie te betalen. Het pensioen krijg je straks als je met pensioen gaat. Je krijgt van het pensioenfonds informatie over je pensioen. Wil je meer weten? Kijk op de website van Bpf MITT.