Textiel- en Tapijtbranche

Wie vallen onder de Textiel- en Tapijtindustrie?

Alle instanties die één dimensionale, dan wel twee dimensionale structuren maken tot een voorwerp dan wel halffabrikaten maken:

  1. Ondernemingen die één dimensionale in dikte variërende langgerekte structuren, zoals garens, band, touw en dergelijke maken van dierlijke, plantaardige, halfsynthetische, synthetische en minerale vezels;
  2. Ondernemingen die twee dimensionale vlakke structuren, zoals weefsels, breisels, tapijt, netten met uitzondering van papier.
  3. Ondernemingen die met onder 1 bedoelde structuren (bijvoorbeeld garens of vezels driedimensionale producten maken, zoals sokken, slangen en dergelijke;
  4. Ondernemingen die structuren onder 1,2 en 3 veredelen door middel van een bewerking/oppervlaktebewerking (dit is het aanpassen van eigenschappen en/of uiterlijk), zoals bleken, verven, drukken en finishen en coaten;
  5. Ondernemingen die textiele afval bewerken en verwerkten ten behoeve van hergebruik (recycling);
  6. Ondernemingen die kapok en vergelijkbaar vezelmateriaal.