Mode- en Interieurbranche

Wie vallen onder de Mode- en Interieurindustrie?

 

Mode- en interieurindustrie is:

  • het maken en/of laten maken en/of;
  • het verwerken en/of bewerken dan wel;
  • laten verwerken en/of bewerken van kleding, kledingaccessoires of andere textielgoederen tot een gebruiksvoorwerp of verbruiksvoorwerp of een halffabricaat daarvan.

 

Van maken en/of laten maken en/of ver- en/of bewerken dan wel laten ver- en/of bewerken is sprake als een onderneming één of meer van de fasen van ontwerp tot en met verzendklaar maken van:

  • kleding, en/of;
  • kledingaccessoires, en/of;
  • andere textielstukgoederen.

uitvoert en/of in zijn opdracht door derden laat uitvoeren.
Hieronder valt ook alles wat deze textielgoederen vervangt, zoals bijvoorbeeld: gerubberd doek, plastic, leder en bont.

 

Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de ondernemingen die:

  1. vallen onder de detailhandel en die alleen de in de detailhandel gebruikelijke bewerkingen uitvoeren;
  2. in hoofdzaak eindproducten maken, waarvan de verwerkte textielgoederen geen hoofdbestanddeel uitmaken, zoals schoen-, matras- en meubelfabrieken. Dit geldt ook voor alles wat deze verwerkte textielgoederen vervangt, zoals bijvoorbeeld: gerubberd doek, plastic, leder en bont;
  3. in hoofdzaak producten maken waarop de cao voor de schoen- en lederwarenindustrie of de cao voor zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdheden-handel, afgekort "SZS”, van toepassing is;
  4. in hoofdzaak maatkleding maken.

Vragen?

T. 088 – 8100 910
E. info@mitt.nl