Generatiepactregeling

De generatiepactregeling is voortaan verplicht

Oudere werknemers kunnen voortaan minder werken, tegen een hoger uurloon en met behoud van hun pensioen. Dat maken de cao-partijen MITT mogelijk middels een verplichte generatiepactregeling in de cao MITT 2023. Het doel? Werknemers gezond aan het werk houden tot aan hun pensioen.
Voor veel werknemers, met name in de zware beroepen, zijn de laatste jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zwaar. De cao-partijen in de MITT onderschrijven het belang van gezondheid en vitaliteit van deze werknemers in de sector. Niet alleen tijdens het arbeidsproces, maar ook in de periode daarna. Daarom spraken de cao-partijen met elkaar over de invoering van een generatiepactregeling.

Wat houdt de generatiepactregeling in?
Deze regeling houdt het volgende in: de werknemer werkt voor 80 procent van de oorspronkelijke arbeidsduur, voor 85 procent van zijn oorspronkelijke salaris / periode-inkomen en 100 procent van zijn oorspronkelijke pensioenopbouw en pensioenpremie. Die 5 procent extra salaris wordt deels door de werkgever en deels door de werknemer betaald. Dat betekent dat eventuele aanspraken op leeftijdsvakantie en een extra dag voor de ploegendienst (indien van toepassing) voor de werknemer komen te vervallen.

Voor wie geldt de regeling?
De regeling geldt voor werknemers die minder dan vijf jaar te gaan hebben tot de AOW-gerechtigde leeftijd, minimaal tien jaar in dienst zijn bij één van de werkgevers die vallen onder de MITT én ingeschaald zijn in functiegroep 1 tot en met 8.

Van vrijblijvend naar verplicht
In 2022 was nog slechts het recht om als werknemer met de werkgever in gesprek te gaan over het benutten van de generatiepactregeling opgenomen in de cao. In 2023 is die vrijblijvendheid komen te vervallen en is de regeling verplicht geworden. De regeling vind je in artikel 5.6 van de cao en het bijbehorende uitvoeringsreglement in bijlage VII.

Meer informatie
De invoering van deze regeling brengt voor zowel werkgever als werknemer veel vragen met zich mee. Want wat houdt de regeling nu precies in? En wat zijn de financiële gevolgen ervan? Vanuit het project moi. biedt SF MITT ondersteuning aan werkgevers én werknemers. Dat doen wij middels workshops, een rekentool voor werkgevers, een rekentool voor werknemers én onze DI-coaches.

Reglement Generatiepact

Download hier het reglement. 

Informatie werknemer

Vind hier meer informatie

Informatie werkgever

Vind hier meer informatie