Premie Sociaal Fonds MITT

Premie Sociaal Fonds MITT

Werkgevers in de bedrijfstak betalen premie aan het Sociaal Fonds (SF MITT). Dat gebeurt via AZL. Dat is de organisatie waar de administratie van ons pensioenfonds Bpf MITT ook is ondergebracht.

 

Hoe werkt het?
Werknemers betalen niets. Dat doet de werkgever.

De premie wordt in twee etappes betaald:

  1. Van AZL ontvangt de werkgever in het voorjaar een nota om een voorschot te betalen op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn;
  2. Aan het begin van het volgende kalenderjaar volgt een afrekennota. Dan is bekend hoeveel werknemers er waren en hoeveel zij verdienden.

 

Hoe hoog is de premie?
De premie is een percentage van het brutoloon van de werknemer. Dit is het loon van de werknemer op 1 januari van een bepaald jaar (of vanaf het moment dat hij in dienst komt). Zie hieronder een paar voorbeeldberekeningen:

 

* Het maandloon rekenen we om naar een jaarbedrag. Het bedrag is inclusief vakantietoeslag, ploegentoeslag, de 13e maanduitkeringen, kerst- of eindejaarsuitkeringen, vaste persoonlijke toeslagen, toeslag voor structureel roostermatig overwerk. Ook andere vaste toeslagen zijn hierin opgenomen als deze schriftelijk met de werkgever zijn overeengekomen en provisietoeslagen die in het jaar voorafgaand aan het lopende jaar zijn vastgesteld. Alles wordt op hele euro’s naar boven afgerond.

** Er geldt een maximum. Dat betekent dat de werkgever geen premie afdraagt over het loon boven dat maximum.

 

Wie bepaalt hoeveel je betaalt?
Cao-partijen winnen advies in bij het bestuur van SF MITT en bepalen vervolgens hoe hoog de premie wordt voor het komende jaar of komende jaren. In artikel 6.3 van de cao MITT lees je de precieze afspraken. Klik op kerncijfers voor een handig overzicht.