Sociaal Fonds MITT

Wat doet het Sociaal Fonds?

Wij zijn er om de belangen te behartigen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en vakopleidingen te bieden voor onze hele sector. Een positief imago is essentieel voor het goed functioneren van de sector. Elk bedrijf in onze sector levert daar op zijn manier een bijdrage aan. Het Sociaal Fonds (SF MITT) doet dat overkoepelend.

Cao-partijen werken binnen SF MITT samen op een aantal thema’s. Denk aan het juist naleven van de cao, het geven van voorlichting en advies over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden, een grotere participatie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak. Kortom: het gaat ons om het gezamenlijk belang van de hele sector. Wij werken continu aan een positief imago van de MITT en zetten ons in voor een goede arbeidsmarkt waaraan iedereen kan deelnemen. Daar heeft de hele sector baat bij.

Verder regelen we bij SF MITT de geldzaken voor de bedrijfstakorganisaties. Van werkgevers binnen de branche ontvangen we premie. Met deze premie worden allerlei overkoepelende zaken betaald die gelden voor de hele bedrijfstak. Cao-partijen bepalen welke activiteiten we oppakken. Denk daarbij aan:

  • Activiteiten die de naleving van de cao betreffen (bijvoorbeeld: onderzoek naar de uitvoering van gemaakte afspraken over scholing en ontwikkelingswerk);
  • De financiële administratie en ondersteuning van het bestuur van organisaties in de bedrijfstak;
  • Werkgevers en werknemers informeren, voorlichten en adviseren over arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden;
  • Informatie delen over medezeggenschap (OR/PVT/PV);
  • Subsidies voor de sector aanvragen;
  • Onderzoek naar de gevolgen van de door cao-partijen gemaakte afspraken.

Meer weten?
Alle activiteiten en cijfers staan in ons jaarverslag. Kijk hier voor eerdere jaarverslagen van SF MITT.