Doe ook mee met het gratis leerambassadeurs-traject!

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor zowel werknemer als werkgever. Door ontwikkelingen als de energietransitie en digitalisering verandert de arbeidsmarkt snel. Net als de banen en vaardigheden die nodig zijn om...
Lees meer

Informatiesessie aan de slag met het generatiepact

27 HR professionals namen op 24 mei deel aan de online informatiesessie over het generatiepact. Ronald Veldman deelde de achtergrond en de in’s en out’s van het generatiepact dat deel...
Lees meer

Visie op re-integratietraject verplicht

Bij ziekte van een werknemer is het belangrijk dat de re-integratie goed verloopt. Dat vraagt een inspanning van werkgever en werknemer en dat kan niet zonder met elkaar in gesprek...
Lees meer
CAO MITT 2021 V06.indd

Cao MITT

CAO MITT Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) MITT Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. Werknemers en werkgevers maken daarover samen afspraken. We maken afspraken over werkgelegenheid,...
MITT-Textiel-Mode-knooprollen

SAVAMITT

SAVAMITT WGA Hiaatverzekering SAVAMITT Voor alle werknemers in de MITT wordt door de werkgever een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling...
MITT-Textiel-Mode-naaimachine-handen

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie Veilig werken is zeer belangrijk. Sterker nog, een werkgever moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor klanten, medewerkers en zichzelf. Het...

Arbo

Arbo Gezond en veilig werken We willen allemaal dat werknemers in de MITT een gezonde en veilige werkplek hebben. Daar hebben we passende arbeidsomstandigheden voor...
Two pretty girls jogging in the morning

moi.

Over moi. moi. helpt werknemers en werkgevers met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag...

Nieuwsbrief

Volg de ontwikkelingen in de cao, scholing, arbo, pensioen. Alles wat er in de branche gebeurt komt aan bod, of je nu werknemer of werkgever bent.
De MITT-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de allerlaatste gebeurtenissen.

Een belangrijke wijziging in de cao MITT 2023 is de introductie van een generatiepactregeling. Met deze regeling onderschrijven cao-partijen in de MITT het belang van gezondheid en vitaliteit. Niet alleen tijdens het arbeidsproces maar ook in de periode daarna.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die in onze sector spelen. Gericht op werknemers en op werkgevers. Maar wat het ook is, het is altijd informatief en praktisch. Over veilig werken bijvoorbeeld. Of over het pensioen, in samenwerking met sociale partners.

Contact

Vakraad MITT
Postbus 762
3700 AT Zeist
T. 088 8100 910
E. info@mitt.nl

Nieuw in de sector