Help, het is heet!

Hoe houd ik het hoofd koel tijdens mijn werk? Eindelijk, zomer! We kunnen weer naar buiten, de barbecue mag aan en we genieten volop. Tenminste, als we niet werken, want...
Lees meer

Loontabellen cao MITT 2022

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2022 het bruto wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld. De loonschalen van de cao MITT 2022 zijn hierop aangepast. Klik op loontabellen.
Lees meer

Cao MITT 2022 algemeen verbindend

De cao MITT 2022 is per 23 juli 2022 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de cao MITT voor alle ondernemingen...
Lees meer
Woman working on weaving machine for weave handmade fabric. Textile weaving. Weaving using traditional hand weaving loom on cotton strands. Textile or cloth production in Thailand. Asian culture.

Wij hebben met werknemers afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden in onze branche en deze opgeschreven in een eigen cao. We hebben er drie in totaal.

inladen

In onze branche hebben we een collectieve verzekering afgesloten voor als je gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt bent. Hoe? Via SAVAMITT ben je boven op de WIA uitkering verzekerd.

veilig werken

Modint en de vakorganisaties hebben de branche Risico Inventarisatie & Evaluatie laten certificeren. Deze RI&E helpt om Arborisico’s aan te pakken en te voorkomen.

MITT-Textiel-Mode-werktafel-mode

In de arbocatalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomenen. De arbocatalogus geldt voor de sector terwijl een RI&E voor één bedrijf geldt.

Moi.Logo circle_rgb_246-166-8_yellow

Blijven leren, ontwikkelen en groeien, zowel in je werk als privé. moi. helpt je graag op weg: op het gebied van gezondheid, financiën en leren & ontwikkelen. Voor iedereen in onze branche.

Nieuwsbrief

Volg de ontwikkelingen in de cao, scholing, arbo, pensioen. Alles wat er in de branche gebeurt komt aan bod, of je nu werknemer of werkgever bent.

De MITT-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de allerlaatste gebeurtenissen.

Voor veel werknemers zijn de laatste jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zwaar. Werknemers in onze sector krijgen vanaf 2023 het recht om met hun werkgever in gesprek te gaan over de generatiepactregeling. Dit jaar wordt benut als een proefperiode.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die in onze sector spelen. Soms gericht op werknemers, dan weer op werkgevers. Maar wat het ook is, het is altijd informatief en praktisch. Over veilig werken bijvoorbeeld. Of over het pensioen waar we samenwerken met onze sociale partners.

Contact

Vakraad MITT
Postbus 762
3700 AT Zeist
T. 088 8100 910
E. info@mitt.nl