Wijziging Klokkenluidersregeling

Een aantal jaar terug bereikten de lidstaten van de Europese Unie een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden van een) misstand – ook wel: klokkenluider –...
Lees meer

JIJ. kan het maken! op BiOND Congres

Op donderdag 6 april is het zover! Dan vindt het BiOND Congres in De Woonindustrie te Nieuwegein plaats. MITT is aanwezig met JIJ. kan het maken! Hier vertegenwoordigen wij de...
Lees meer

Nog geen akkoord over nieuwe cao MITT 2023

Op 14 februari 2023 hebben Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao MITT 2023. Het betrof de...
Lees meer
CAO MITT 2021 V06.indd

Cao MITT

CAO MITT Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. Werknemers en werkgevers maken daarover samen afspraken. We maken afspraken over werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Deze...
MITT-Textiel-Mode-knooprollen

SAVAMITT

SAVAMITT Voor alle werknemers in de MITT wordt door de werkgever een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op de uitkering...
MITT-Textiel-Mode-naaimachine-handen

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie Veilig werken is zeer belangrijk. Sterker nog, een werkgever moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor klanten, medewerkers en zichzelf. Het...

Arbo

Arbo Gezond en veilig werken We willen allemaal dat werknemers in de MITT een gezonde en veilige werkplek hebben. Daar hebben we passende arbeidsomstandigheden voor...
Two pretty girls jogging in the morning

moi.

Over moi. moi. helpt werknemers en werkgevers met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag...

Nieuwsbrief

Volg de ontwikkelingen in de cao, scholing, arbo, pensioen. Alles wat er in de branche gebeurt komt aan bod, of je nu werknemer of werkgever bent.
De MITT-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de allerlaatste gebeurtenissen.

De laatste jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vallen werknemers zwaar. Zij krijgen vanaf 2023 het recht om met hun werkgever in gesprek te gaan over de generatiepactregeling. Dit jaar wordt benut als een proefperiode.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die in onze sector spelen. Gericht op werknemers en op werkgevers. Maar wat het ook is, het is altijd informatief en praktisch. Over veilig werken bijvoorbeeld. Of over het pensioen, in samenwerking met sociale patners.

Contact

Vakraad MITT
Postbus 762
3700 AT Zeist
T. 088 8100 910
E. info@mitt.nl

Nieuw in de sector