Bericht van ministerie SZW: Inspectie in de branche

Op verzoek van de inspectie SZW deelt de Vakraad MITT bijgaande brief waarin de Inspectie SZW aangeeft met diverse bedrijven en instellingen contact te zullen opnemen en soms inspecties uit te gaan voeren met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van discriminatie op de werkvloer. Wij verzoeken u de brief goed door te lezen. Niet alleen omdat de Inspectie SZW mogelijkerwijs een bezoek aan uw bedrijf komt uitvoeren, maar vooral ook omdat goede arbeidsomstandigheden belangrijk zijn voor werknemers én uw bedrijf. In dit kader attenderen we u ook op de RI&E MITT. Een praktisch instrument dat u helpt arborisico’s als genoemd in de brief van de Inspectie SZW in kaart te brengen, aan te pakken en te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.vakraadmitt.nl en www.modintarbocatalogus.nl.

Bij vragen over de brief of de RI&E c.q. arbocatalogus kunt u contact opnemen met ondernemersservice.
Zij zijn bereikbaar op 088-8100 910 of per mail info@vakraadmitt.nl.
Voor de RI&E kunt u ook een mail sturen naar rie@modint.nl.