Welkom in de MITT

Welkom. Uw bedrijf is werkzaam in de mode-, interieur-, tapijt- of textielsector (MITT). Lees hier wat dat betekent.

U hebt vast een brief gehad waarin staat dat uw bedrijf onder de MITT valt. Daar horen rechten en plichten.

In onze bedrijfstak hebben we een aantal dingen slim samen geregeld rondom onze gezamenlijke arbeidsvoorwaarden. Uw onderneming valt onder de werkingssfeer van de cao MITT en sluit aan bij het sociaal fonds van onze sector: SF MITT. Aansluiting bij SF MITT is verplicht.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Cao MITT: een cao specifiek voor de MITT-sector, met de gezamenlijke arbeidsvoorwaarden op een rij.
  • Collectieve WGA-hiaatverzekering: SAVAMITT.
  • Derde jaar WW.

Verandert er iets? Geef het aan ons door!
Regelmatig ontvangt u belangrijke informatie van ons. Net als van Bpf MITT (het bedrijfstakpensioenfonds) en van onze gezamenlijke administrateur AZL. Maar ook horen we graag van u. Om personeels- of naw-veranderingen aan ons door te geven. Doet u dat in elk geval één keer per jaar. Het formulier hiervoor vindt u in de onderaan dit bericht. Dat waarderen we heel erg!

Bent u het niet eens met de verplichte aansluiting?
Mail uw bezwaar dan aan werkgeversregistratie@azl.eu, met een cc aan info@mitt.nl.
De bezwaarcommissie van Bpf MITT bespreekt dit en informeert u over de uitkomst. Vragen?

T. 088 – 8100 910
E. info@mitt.nl

 Download hier het formulier uitvraag gegevens