Werken waar je wil: nieuwe wet op komst

Wil een werknemer (meer) thuis werken of juist (meer) op kantoor? Dan wordt het straks lastig voor een werkgever om dit te weigeren. De wet Flexibel werken gaat namelijk veranderen. Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ligt sinds januari bij de Tweede Kamer. De werknemer krijgt dan twee keuzes. Of (meer) thuiswerken, of juist (meer) op ‘het werk’.

Wat verandert er?
De belangrijkste verandering is er voor de werknemer. Die bepaalt straks zelf de werkplek: thuis of bij de werkgever. En als er geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, mag de werkgever deze keuze niet weigeren. Werkgevers kunnen dan rekenen op extra kosten om werkplekken thuis geschikt maken. Soms staan hier dan wel weer besparingen van reiskostenvergoedingen tegenover. De wet geldt straks voor organisaties met 10 werknemers of meer.

Raad van State en AWVN: wet lijkt overbodig
Volgens de Raad van State is de nieuwe wet overbodig. Die doorkruist namelijk de discussie over het hybride werken. En de AWVN ziet dat werkgever en werknemer er zonder wet samen ook wel uitkomen. Bovendien hebben we het afgelopen jaar allemaal de voor- en nadelen van het thuiswerken ervaren. Ook de initiatiefnemers van de wet. Maar die benadrukken juist dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen vaak ondergeschikt waren aan coronamaatregelen. Zij zien thuiswerken na de coronacrisis dus niet meteen als een vanzelfsprekendheid. De nieuwe wet moet dit recht verstevigen.

Vragen over dit onderwerp?
Op de website van AWVN leest u hier meer over.