Werken aan veiligheid bij intern transport

Werken aan veiligheid bij intern transport en magazijnen. Bij intern transport en magazijnen staat veiligheid voorop. Dat weten we in onze sector als geen ander. Toch kunnen we daar nog veel winst behalen.

De Inspectie SZW ontvangt jaarlijks meldingen van ernstige ongevallen met mobiele transportmiddelen. Vaak blijkt gebrek aan kennis over dieselmotoremissie (DME) en accu’s de oorzaak. Met name kennis over de gevaren en hoe je risico’s kunt vermijden en/of beperken. Toch zijn dit twee erg belangrijke factoren. Ze staan in de normen en richtlijnen van het Arbobesluit. We lichten ze kort toe. 

Dieselmotoremisse (DME)

De uitstoot van dieselmotoren bevat onder meer roet en polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Dit zijn kankerverwekkende stoffen. Ze komen vrij bij het gebruik van voertuigen en arbeidsmiddelen die met dieselmotor worden aangedreven. Dus bijvoorbeeld als je werkt met vrachtwagens, vorkheftrucks, pompen, generatoren en compressoren. Daarom zijn beheersmaatregelen zo belangrijk. Hiermee verminder je de blootstelling aan DME zoveel mogelijk. Een roetfilter kan al helpen. Of de motor niet langer laten draaien dan nodig. Maar er zijn meer beheersmaatregelen. Ze staan allemaal in de catalogus van Modintarbo.  

Accu’s

Het brandrisico bij accu’s beperken is belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld met een ingerichte separate acculaadruimte. Brand of explosie als gevolg van knalgas voorkom je door een acculaadplaats goed in te richten. Zorg daarbij voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Neem dus op meerdere punten maatregelen. Blijft de accu tijdens het laden op het voertuig? Denk dan aan voldoende ventilatie en zorg voor de nodige voorzieningen. Meer informatie en een overzicht van de beheersmaatregelen vind je onder ‘magazijn en intern transport’ in de catalogus van Modintarbo.  

RI&E: breng je risico’s in kaart

Zo weinig mogelijk risico’s nemen bij intern transport en magazijnen is belangrijk. Het begint met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hiermee breng je de risico’s goed in kaart. Modint heeft met de vakorganisaties een RI&E ontwikkeld voor onze branche. Daarin staan deze en andere risico’s die spelen in onze sector. De branche RI&E is nu bijgewerkt met een coronamodule. Deze helpt je om te werken binnen de coronamaatregelen. 

Heb je vragen?

Op de website van Modint vind je veel informatie over dit onderwerp. Je kunt daar ook terecht voor hulp met je RI&E.