Nieuwe mantelovereenkomst SAVAMITT

Cao-partijen in de MITT verlengen de cao SAVAMITT per 1 januari 2023. Dat betekent dat werkgevers verplicht blijven een WGA Hiaatovereenkomst Uitgebreid voor hun werknemers af te sluiten. Om hier invulling aan te geven heeft SAVAMITT een nieuw, driejarig, collectief verzekeringscontract afgesloten. De nieuwe collectieve SAVAMITT-regeling loopt via Meijers.

In het selectieproces is gelet op de kwaliteit van de dienstverlening richting werkgevers en werknemers. Daarnaast is gekeken naar de hoogte van de premie. Op basis van deze criteria heeft SAVAMITT gekozen voor Meijers, waarmee de belangen van de werkgevers én werknemers nog meer aandacht krijgen. Dit betekent dat een einde komt aan een jarenlange samenwerking met Centraal Beheer Achmea en een overstap naar Meijers. Dat brengt voor werkgevers extra werk met zich mee, maar SAVAMITT is er van overtuigd dat het op de langere termijn beter zal zijn voor werkgevers en werknemers.

Werkgevers zijn bij brief inmiddels door SAVAMITT geïnformeerd. Meijers neemt binnenkort contact met alle werkgevers in de sector contact op om de WGA-hiaatverzekering én een soepele overstap per 2023 te realiseren.

Premie gaat omlaag
Goed nieuws voor alle werkgevers én werknemers die onder de cao SAVAMITT vallen. De premie van 0,42% van het maximale SV-loon gaat omlaag naar 0,297%. Met andere woorden een premiekorting van ongeveer 30%.