Premie Sociaal Fonds MITT en SAVAMITT 2023

Voor 2023 hebben cao-partijen afgesproken dat de afdracht aan het Sociaal Fonds 0,3% bedraagt van de uitbetaalde loonsom tot een maximum per 1 januari 2023 van € 179.888 per werknemer. De premie wordt door AZL, in opdracht van Sociaal Fonds MITT, begin 2023 geïnd.

WGA Hiaatverzekering Uitgebreid SAVAMITT 2023

De cao SAVAMITT loopt per 31 december 2022 af. Cao-partijen hebben afgesproken om de regeling ook na 2023 door te laten lopen. Hiervoor wordt een nieuwe cao SAVAMITT afgesloten. Op termijn zal de SAVAMITT-regeling in de cao MITT worden opgenomen.

De reguliere premie voor de WGA Hiaatverzekering Uitgebreid is voor 2023 vastgesteld op 0,297% van het loon tot het maximum SV-loon per 1 januari 2023. Dat betekent dat dit percentage 0,123% lager is dan het huidige percentage. De werknemers gaan dus minder betalen. De uitgangspunten van het SAVAMITT-regeling blijven hetzelfde. Het maximum SV-loon is voor 2023 nog niet bekend. Dit wordt later op mitt.nl gepubliceerd.