Informatiesessie aan de slag met het generatiepact

27 HR professionals namen op 24 mei deel aan de online informatiesessie over het generatiepact. Ronald Veldman deelde de achtergrond en de in’s en out’s van het generatiepact dat deel uit maakt van de nieuwe CAO. Tijdens de bijeenkomst werden vragen op thema’s als de mogelijkheid tot het uitvoeren van nevenactiviteiten van werknemers, het omgaan met al aanwezige regelingen zoals bv. leeftijdsvakantie beantwoord. Ook wisselden deelnemers met elkaar uit op welke wijze ze in de eigen organisatie omgaan met deze regeling en kregen ze tips in de stappen die ze nog kunnen gaan zetten. Kortom; een praktische deel- en leersessie waarbij alle actuele informatie rondom het generatiepact is gedeeld. Was je er niet bij?  Op PowerPoint-presentatie (ikbenmoi.nl) kun je de PowerPoint die gedeeld is terugvinden. Op 25 september vindt een volgende online deel- en leersessie plaats. Meld je aan via info@ikbenmoi.nl.

Wil je meer weten hoe je aan de slag kunt met het nieuwe generatiepact of heb je andere vragen rondom Duurzame Inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Benader de DI-coaches Jolanda en Gertie