Rekenregels 2024 bekend: minimumloon stijgt met 3,73%

De rekenregels voor het jaar 2024 zijn onlangs gepubliceerd, waarin de gevolgen van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 zijn verwerkt. Deze veranderingen hebben invloed op uitkeringsbedragen en de grondslagen op het minimumloon.

Volgens de nieuw gepubliceerde rekenregels zullen het minimumloon en de uitkeringsbedragen per 1 januari 2024 met 3,73% stijgen. Het maximumdagloon is in het nieuwe jaar vastgesteld op € 274,44 en het wettelijk minimumuurloon wordt vastgesteld op € 13,27. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.