‘Wet werken waar je wilt’ verworpen door Eerste Kamer

Het initiatiefwetsvoorstel voor de ′Wet werken waar je wilt′ is verworpen door de Eerste Kamer. De aanleiding voor dit wetsvoorstel is de veranderde tijdsgeest ten aanzien van thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Het wetsvoorstel zou het voor werknemers en werkgevers gemakkelijker moeten maken om afspraken te maken over thuiswerken.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer bleken de meeste fracties het initiatiefwetsvoorstel sympathiek te vinden maar niet nodig, omdat werkgevers en werknemers “er samen wel uitkomen” en de huidige praktijk niet tot noemenswaardige rechtszaken heeft geleid. De Eerste Kamer stemde dan ook met een krappe meerderheid tegen het wetsvoorstel.

Nu de wet er niet komt, verandert er vermoedelijk niet veel, want in veruit de meeste gevallen komen werkgever en werknemer er samen uit.