Wijziging Klokkenluidersregeling

Een aantal jaar terug bereikten de lidstaten van de Europese Unie een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden van een) misstand – ook wel: klokkenluider – beter moest beschermen. Onze Eerste kamer is inmiddels ook akkoord met deze wetgeving voor klokkenluiders. En dat heeft gevolgen voor jouw organisatie.

We hebben het hier over de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’. Op grond van deze wet moeten werkgevers met 50 werknemers of meer een klokkenluidersregeling hebben. Deze wet is op grond van Europese richtlijnen aangepast en gewijzigd in de ‘Wet bescherming Klokkenluiders’.

Betere bescherming klokkenluiders
De wetswijziging moet het melden van (een vermoeden van) een misstand met een maatschappelijk belang verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (klokkenluiders) te beschermen tegen benadeling.

Pas je procedure aan of stel er één op
Heb jij meer dan 50 werknemers in dienst (uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires die een vergoeding krijgen daarbij inbegrepen)? En heb je nog geen interne regeling? Dan moet je nu een interne procedure opstellen voor het melden van misstanden, die geheel aan de nieuwe eisen voldoet. Heb je al wel een interne procedure voor het melden van misstanden? Dan moet je die aanpassen volgens de nieuwe eisen.

En oh ja…
Vergeet niet dat deze regeling binnen je onderneming goedgekeurd moet worden door de Ondernemingsraad (OR). Heeft de OR haar goedkeuring gegeven? Voer de regeling dan in door een exemplaar beschikbaar te stellen aan je werknemers (en deze bij voorkeur te laten tekenen).

Meer informatie

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste veranderingen.
Wil je (nog) meer informatie over deze regeling? Kijk dan op de website Huisvoorklokkenluiders
Bedrijven aangesloten bij de MITT kunnen een actueel model met daarin informatie over een interne procedure aanvragen: info@mitt.nl.