Ongewenst gedrag op het werk

Ongewenste omgangsvormen komen in elke werkomgeving voor. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Vaak hebben bedrijven een eigen interne-/externe vertrouwenspersoon ingeregeld. Is dit niet het geval of biedt deze route geen gewenste uitkomst? Dan kunnen de bij MITT aangesloten werkgevers en werknemers in contact komen met een vertrouwenspersoon van de MITT. Dit kan anoniem. Bekijk hier het MITT-protocol voor de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.  

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Na tussenkomst van een vertrouwenspersoon is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Deze commissie is door de cao-partijen ingesteld en heeft als taak om klachten zorgvuldig te behandelen. Iedereen verdient namelijk een veilige werkomgeving. Bekijk hier het MITT-protocol voor de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurig) uitval. Werkgevers zijn verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen, een beleid op te stellen en werknemers voor te lichten over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting waaraan ze worden blootgesteld. Hier dient invulling aan te worden gegeven in de RI&E.

De branche RI&E van de MITT sluit goed aan op risico’s die in onze sector voorkomen. Is er nog geen RI&E uitgevoerd of is er hulp nodig bij het actualiseren van de RI&E, kijk dan hier voor de mogelijkheden!