Bescherm jouw medewerkers tegen ongewenst gedrag 

Ook binnen MITT komt het voor op de werkvloer: ongewenst gedrag. Denk aan pestgedrag, geweld of discriminatie. Het is heel belangrijk om bewust te zijn van dit gedrag. Een onveilige of ongemakkelijke omgeving kan immers leiden tot meer verzuim. Maar hoe zorg je voor een veilige omgeving?  

Over de Arbowet 
De Arbowet verplicht jou als werkgever om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een goed beleid. Denk aan stress van een te hoge werkdruk, (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld, maar ook bescherming voor diefstal op de werkvloer. Benieuwd naar de Arbovoorschriften? Bekijk het onderdeel Ongewenste Omgangsvormen in de Modint Arbocatalogus.

Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon aanwijzen heeft verschillende voordelen bij het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers. Deze persoon kan zowel intern als extern aangesteld worden. Het is voornamelijk belangrijk om hier iemand voor aan te stellen waar jouw medewerkers zich veilig bij voelen. Dit mag geen persoon zijn die een machtsverhouding heeft met medewerkers, zoals een HR-medewerker, directeur of leidinggevende.  

Tip: Aangesloten organisaties en medewerkers kunnen via MITT een vertrouwenspersoon inschakelen. MITT werkt met gecertificeerde en geaccrediteerde externe vertrouwenspersonen. Bekijk voor meer informatie het MITT-protocol.

Update verplichtstelling vertrouwenspersoon 
Let goed op, er ligt een wetsvoorstel bij de tweede kamer om werkgevers te verplichten een externe of interne vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dit geldt voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijg je een paar maanden de tijd om een beleid op te stellen en een geschikte vertrouwenspersoon te vinden. Heb je dus nog geen vertrouwenspersoon aangesteld in je bedrijf? Zorg dat je dit tijdig en juist regelt. MITT helpt je daar graag bij.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Nabila Nachit via nachit@mitt.nl