Meedenksessie Eigenrisicodragerschap

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Blijkt deze langdurigte zijn? Na 104 weken is er eventueel recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de dekking van de eerste 10 jaar aan WGA-uitkeringslasten kunnen werkgevers kiezen voor…

Lees meer

Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen MBO-studenten

De nieuwe cao-tekst van de cao MITT 2019-2020 is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is aangemeld voor Algemeen Verbindend Verklaring. De cao-tekst is na deze procedure definitief en kan als gevolg hiervan nog wijzigingen ondergaan. De cao MITT 2019-2020 vindt u hier Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen…

Lees meer