Interview Ten Cate inzake RI&E

Eerder dit jaar heeft de Vakraad een interview gehouden bij TenCate Protective Fabrics. U krijgt een inkijkje wat er allemaal bij een RI&E komt kijken en waarom de RI&E van belang is voor uw bedrijf. Het interview leest u hier. Voor de RI&E kunt u een mail sturen naar rie@modint.nl.

Lees meer

Cao MITT 2020 / loontabellen 1 april 2020 t/m 31 december 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar). Wat betekent een cao voor u?Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand…

Lees meer