Veelgestelde vragen

Is de AOVP verplicht voor alle werkgevers en werknemers? In de cao Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (cao SAVAMITT) is opgenomen dat met Centraal Beheer een verzekering met een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat is afgesloten. De verzekering is verplicht voor alle werkgevers en werknemers voor wie deze cao geldt.  Welk soort verzekering is…

Lees meer

MITT Monitor 2021

SO MITT voert een grootschalig onderzoek uit over duurzame inzetbaarheid (DI) in de MITT-branche. Uw input is voor dit onderzoek van groot belang! Met de resultaten gaat SO MITT écht aan de slag. Invullen kost u ongeveer 10 minuten. Werkt u mee? We hebben van uw organisatie geen e-mailadres, daarom sturen wij u deze informatie…

Lees meer

Geslaagde eerste KBG Arbocatalogi MITT

Op 10 juni 2021 heeft de eerste online-bijeenkomst plaatsgevonden met de klankbordgroep Arbocatalogi MITT. De klankbordgroep is in het leven geroepen om samen met de technische werkgroep de huidige twee Arbocatalogi (Mode- en Interieursector en Tapijt- en Textielsector) samen te voegen en te actualiseren. Tijdens deze sessie is besproken welke risico’s in de Arbocatalogi opgenomen…

Lees meer