CNV en De Unie stemmen in met eindbod

De leden van de vakorganisaties CNV en De Unie hebben ingestemd met het nieuwe eindbod van Modint voor een nieuwe cao. Dat betekent dat er sprake is van een geaccordeerd eindbod. Partijen gaan nu de formele procedure verder afhandelen. De leden van FNV hebben met een kleine meerderheid tegengestemd. Dat betekent dat de nieuwe cao…

Lees meer

Learning Lab Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid is een cruciaal thema dat ons allemaal aangaat. Of het nu gaat om een veilige werkomgeving voor medewerkers of een veilige leeromgeving voor studenten, de uitdagingen en oplossingen overlappen vaak. We willen graag met elkaar in gesprek, ervaringen uitwisselen en uiteindelijk met handvaten, tips en/of tools die bruikbaar zijn voor een ieders eigen…

Lees meer

Vakantiegeld 2024: dit zijn de belangrijkste veranderingen

Deze maand ontvangt het merendeel van de werkende Nederlandse bevolking vakantiegeld: meestal 8 procent van het brutoloon, berekend over het salaris van het afgelopen jaar (1 juni 2023 tot 1 juni 2024). Volgens berekeningen van ADP Nederland valt het vakantiegeld voor lagere inkomens hoger en voor hogere inkomens lager uit dan vorig jaar. Hieronder: dé…

Lees meer

De 3 meest voorkomende risico’s op de werkvloer

Een veilige en gezonde werkomgeving klinkt als iets vanzelfsprekends. Het is de basis voor een prettige werkplek voor je werknemers, klanten en uiteraard jezelf. Toch liggen er genoeg risico’s op de loer die je misschien niet direct ziet. Bij een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) komen deze aan het licht. Onze RI&E-adviseurs zetten de 3 belangrijkste…

Lees meer

Afschaffing lage-inkomensvoordeel

Op 23 april 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. Dit besluit zal vanaf 1 januari 2025 gevolgen hebben voor werkgevers in diverse sectoren, waaronder de MITT-sector. Het LIV, een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers met een…

Lees meer

Update wetsvoorstel verhoging van minimumloon

Op 19 maart heeft de Tweede Kamer een belangrijk wetsvoorstel aangenomen dat het wettelijk minimumloon zal verhogen. Vanaf 1 juli 2024 kan het minimumloon met 1,2 procent stijgen, bovenop de reguliere halfjaarlijkse aanpassing. Deze beslissing volgt op het amendement Van der Lee, dat gericht is op zowel het verhogen van het minimumloon als de kinderopvangtoeslag.…

Lees meer