Cao MITT 2022 algemeen verbindend

De cao MITT 2022 is per 23 juli 2022 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de cao MITT voor alle ondernemingen die onder bedrijfstak MITT vallen. Dus ook als zij geen lid zijn van Modint. Dit betekent dat werkgevers en werknemers samen geen afspraken mogen maken,…

Lees meer

Even voorstellen! Renate Peijs-Schoester

Ongewenste omgangsvormen komen in elke werkomgeving voor. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of zelfs geweld. Vaak hebben bedrijven een eigen interne- of externe vertrouwenspersoon. Is dat niet het geval? Dan kunnen bij de MITT aangesloten bedrijven in contact komen met een vertrouwenspersoon van de MITT en vanaf nu ook een klacht…

Lees meer

DI en financiële zorgen

Financieel gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van jouw organisatie. Kampt een werknemer met financiële stress? Dan leidt dat vaak tot concentratie- en productiviteitsverlies en (ziekte)verzuim. Wat dat concreet betekent? De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kosten een werkgever zo’n 13.000 euro per jaar.   8…

Lees meer

Een stuwmeer aan vakantiedagen. Wat nu?

In de afgelopen (corona)jaren waren veel medewerkers zuinig met het opnemen van verlof. Het resultaat? Een stuwmeer aan vakantiedagen. Het risico? Je medewerkers willen al hun dagen deze zomer opnemen. In combinatie met een (aanhoudend) personeelstekort kan dat zorgen voor een krappe vakantieplanning. Wat nu? Wat kun jij als werkgever doen met al die opgespaarde…

Lees meer